Jos valinnanvapauspilotti toteutuu, Attendo voi aloittaa jo heinäkuussa

Asuminen/Politiikka/Työelämä

Toholammin kunta on päättänyt myydä Männistön ja Pesäoksan hoivakoti -rakennukset ARA:n hyväksymälle yleishyödylliselle omistajalle Avain Palvelukodit Oy:lle.  Männistön keskuskeittiön, terveyskeskuksen ja Pesäpuun rakennukset kunta myy Attendolle.

Toholammin kunta järjesti tiistaina tilaisuuden, jossa Attendon aluemyyntijohtaja Hanna Kopsala oli kertomassa siitä, kuinka tämän jälkeen asioiden kanssa edetään. Myös yleisö sai esittää kysymyksiä ja toiveita, joilla voitaisiin esimerkiksi terveyskeskustoimintaa asiakkaan näkökulmasta parantaa.

Attendo on ruotsalainen yritys, joka toimii myös Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.

Suomessa Attendolla on 10 000 työntekijää ja liikevaihto on yli 440 miljoonaa euroa. Kopsala kertoi, että yritys maksaa vuonna 2016 veroja Suomeen noin 11 miljoonaa euroa. Osattomiksi eivät jää kunnatkaan. Mihinkään paratiiseihin ei rahoja mene. Ne saavat osuuden Attendon maksamista yhteisöveroista sen mukaan, paljonko kunnassa työskentelee Attendon työntekijöitä.

Toholammin kunnan edustajat lähtivät hakemaan uutta vaihtoehtoa terveyspalvelujen hoitoon, koska ne olivat vähitellen karkaamassa paikkakunnalta. Kuntapäättäjillä on sellainen näkemys, että viiden vuoden päästä lähes kaikki terveydenhoitoon liittyvät palvelut olisi ajettu alas. Toholammilla päätös tehtiin yksimielisesti.

Soite on linjannut esimerkiksi tulevan vuoden osalta toimintoja niin, että terveysasema on suljettuna 11 viikkoa. Naapurikunnassa Lestijärvelläkin ovet ovat suljettuina kuusi viikkoa. Siellä kesäaikaan kunnan väkiluku lomalaisten myötä tuplaantuu ja palvelutarve olisi todennäköisesti normaalia suurempi. Pitkään terveydenhoitotyössä mukana ollut Ulla-Riitta Harju totesi, ettei Toholammilla ole ollut näin huonoa tilannetta 40 vuoteen.

Toholammin terveysasema saattaa parhaassa tapauksessa kuitenkin välttyä ensi kesänä ovien sulkemiselta. Soite on hakenut valinnanvapaus -pilotiksi. Ensi maaliskuussa tehdään asiasta päätös ja tiettävästi Soite on vahvoilla päästä kokeiluun mukaan. Tämä avaisi Attendolle toimintamahdollisuuden. Aluemyyntijohtaja Hanna Kopsala totesi, että jos toiminta päästään käynnistämään heti valinnanvapaus -pilotin alkaessa heinäkuussa, terveysaseman ovet eivät tule kesällä olemaan kiinni. Jos Soite ei pääse mukaan pilottiin, toiminta jatkuu entiseen tapaan vuoteen 2020 – 2022 saakka.

Aluemyyntijohtaja Hanna Kopsala muistutti, että valinnanvapauden aikana tietysti pidetään kiinni siitä, että sovitut palvelut pelaavat ja ovat laadukkaita.

– Siinä tilanteessa hyvä palvelu ja laatu luonnollisesti korostuvat, Kopsala tähdensi.

Paikalla olleet saivatkin esittää omia näkemyksiään palvelujen parantamiseksi. Yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi koettiin lääkäritilanne. Lääkärin vastaanotolle pitäisi päästä ja ajanvarauksen täytyisi pelata. Nyt tilanne on se, että jo puhelimeen vastaaminen ontuu pahasti

Hanna Kopsala kertoi, että lääkärin vastaanottoaikoja voidaan järjestää esimerkiksi yhden kerran viikossa myös ilta-ajalle. Tällainen palvelu saattaa jollekin sopia päiväaikaa paremmin.

– Kyseessä on vain ajanvaraustilanne eli se kyllä pystytään järjestämään, Kopsala totesi.

Attendolla toivotaan tulevaisuudessa Toholammilla lääkärin vastaanottotoiminnan lisäksi olevan esimerkiksi hammashoitola, ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumispalveluja sekä tarvittaessa työterveyspalvelut järjestyvät yrityksen kautta. Neuvola hoituu Soiten tarjoaman palvelun myötä.

Myöhemmin Toholammin Sote-keskuksessa saisi myös tulevan uudistuksen mukaisia erikoislääkäripalveluja. Alustavasti uudistuksessa niiksi on ajateltu silmä- ja lasten lääkäreiden vastaanottoa, geriatrian eli vanhusten hoitoon perehtyneen lääkärin ja sisätautien erikoislääkäreiden palveluja.

Toholammin tilaisuudessa todettiin myös, että kyllähän me tiedämme, mihin soitetaan, jos palvelut eivät Attendon toimesta pelaa. Hanna Kopsala on toholampilaislähtöinen ja niinpä viesti oli hieno vihjaus hänelle. Ja kyllähän Hanna otti haasteen vastaan.

– Kyllä minä jonkinlaiseksi takuumieheksi ryhdyn ja lupaan hieman seurata, että toiminnot Toholammilla pelaavat, Hanna Kopsala vastasi takaisin.

Aluemyyntijohtaja Hanna Kopsala lupasi pitää silmällä, että palvelut Toholammilla pelaavat.